Çocuklarda Sağlıklı Sınırlar ve Ebeveyn Tutarlılığı, Sakinliği Eğitimi

Çocuğun kendini güvende hissetmesi için ebeveynlerce sağlıklı sınırlar belirlenmesine ve tutarlı ebeveyn davranışları görmesine ihtiyaç vardır. Bu sınırları oluştururken de çocuğun yaşı ve gelişim özellikleri dikkate alınmalıdır.  Çocuğun her isteğinin ebeveynlerce hemen yapılması, çocuk üzülmesin ve mutlu olsun diye çocuğun tüm isteklerinin yerine getirilmeye çalışılması beklenilenin aksine bencil, mutsuz, sabırsız, tüketime odaklanmış, kendi sınırlarını belirleyemeyen ve başkalarının sınırlarına saygı duymayan bir birey olmasına sebep olabilir. Bu nedenle çocuklara doğumdan itibaren yaşına uygun bir şekilde sağlıklı sınırlar belirlenmelidir.

Eğitimin içeriği

  • Çocuğun yaş ve gelişim dönemi özelliklerini bilmek
  • Çocuğun yaş ve gelişim özelliklerine uygun ebeveyn tutum ve davranışları
  • Çocuğun evdeki ve okuldaki sorumluluklarını belirlemek
  • Çocuğa yönelik sosyal ortamlardaki sorumlulukları belirlemek