Denge Aile Merkezi

Denge Aile Merkezi Manifestosu

Danışanları ve tüm paydaşlarıyla kurduğu ilişkinin doğası; karşılıklı güven ve profesyonellik esasına dayanır.

Danışana güven veren, yargısız ve etkin dinleyici ilişkisi içerisinde; karşılıklı çözüm ortağı olarak ve değişim yoluyla ilerlemeyi tercih eder.

Verdiği hizmetlerin odağında insanların psikolojik sağlamlığını ve dayanıklılığını arttırma yer alır. Danışanlarıyla çalışma sürecinde Psikodinamik Terapi Kuramını ana kaynak olarak seçer. Danışanın ihtiyacına göre birçok bilimsel kuramdan Bütüncül Çocuk ve Ergen Psikoterapisi, Aile ve Çift Terapisi, Mindfulness, Kabul ve Adanmışlık Terapisi, Cinsel Terapi, Bütüncül Oyun Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, EMDR, Aile Dizimi, Somatik Deneyimleme, Psikodrama, Oyunlaştırma gibi birçok bilimsel kuramdan faydalanır.

Danışmanlık hizmetlerinde hedef;

Bireyleri, kendi ihtiyaçlarının farkındalığına ulaştırmayı sağlamak ve bu ihtiyaçları giderecek çözüm yollarını bulmalarına destek olmaktır.

Bireylerin birbirleri ile olan ilişkilerinde dengeyi sağlayabilecekleri, karşılıklı olarak besleyici ve destekleyici ilişkiler kurabilecekleri bir iletişim döngüsü oluşturmalarına destek olmaktır.

Danışmanlık hizmeti verirken, danışanlarının hiçbirini sorunlu insanlar veya hasta olarak görmez. Bunun yerine onları kendi zengin iç kaynaklarına ulaşmakta zorlanan bireyler olarak değerlendirir ve kendi iç zenginliklerini keşfetmelerine destek olur.

Her insanı özgün bir varlık olarak değerlendirir. Danışmanlık hizmetleriyle danışanlarının farkındalıklarını ve psikolojik sağlamlığını geliştirir. Danışanın iç ahengini bulmasını ve hayatla arasındaki köprüleri yeniden inşa etmesini destekler.

Verilen destek ve hizmetler, insanın yaşam döngüsünde uğrayabileceği bütün gelişimsel durakların (Doğum öncesi, doğum, çocukluk, gençlik, yetişkinlik, evlilik, yaşlılık, boşanma, kayıplar, travmalar vb.) hepsini kapsar.

Aile, Çocuk ve Ergen Danışmanı Tuğba Eker, kendi gelişimine değer verir ve bilimin ışığında ve rehberliğinde kendini sürekli günceller.

Danışmanlık hizmetimizde kullandığımız yöntemler, argümanlar, envanterler; modern bilim verileri ile sürekli güncellenir.

Danışanlara hizmet vermeden önce şeffaflık ilkesine bağlı kalır ve bu süreçte yapılabilecek olanlar hakkında çok yönlü bilgilendirme yapılır. Danışan onam formu ile danışanın onayı alınır.